Scheinbar Varieté - Varieté, Comedy, Impro-Theater
   http://www.scheinbar.de/frameset.html
   Programm
   Telefon: +49 (0) 30 784 55 39
   10829 Monumentenstraße 9

Kunstfabrik Schlot - Jazz, Comedy, Impro-Theater
   http://www.kunstfabrik-schlot.de
   Programm
   Telefon: +49 (0) 30 448 21 60
   10115 Chausseestraße 18

Ratibor-Theater - Impro-Theater
   http://www.ratibor-theater.de
   Telefon: +49 (0) 30 618 61 99
   10997 Cuvrystraße 20

Bar Jeder Vernunft
   http://www.bar-jeder-vernunft.de/index1.html
   Programm
   Telefon: +49 (0) 30 883 15 82
   10719 Schaperstraße 24

ufa-Fabrik - Musik, Comedy, Workshops
   http://www.ufafabrik.de
   Programm
   Telefon: +49 (0) 30 75 50 30
   12105 Viktoriastraße 10

tRÄNENpALAST
   http://www.traenenpalast.de/start.htm
   Programm
   Telefon: +49 (0) 30 206 100 11
   10117 Reichtagsufer 17

Bühnenrausch
   http://www.buehnenrausch.de/start.htm
   Telefon: +49 (0) 30 44 67 32 64
   10439 Erich-Weinert-Straße 27

Brotfabrik
   http://www.brotfabrik-berlin.de
   Programm
   13086 Caligariplatz 1